INSTITUT TEREZÍNSKÝCH SKLADATELŮ, z.s.

THE TEREZÍN COMPOSER'S INTSTITUTE

Institut terezínských skladatelů je centrum zabývající se výzkumem, dokumentací a popularizací terezínských skladatelů. Sjednocuje vědecké činnosti mnoha nadací a koordinuje úsilí mezinárodního výzkumu terezínských skladatelů. Slouží také jako studijní středisko poskytující informační služby jak vědcům, tak veřejnosti zajímající se o život a dílo terezínských skladatelů.

NEWSLETTER


NEWSLETTER no. 0

Terezín

Původně pevnostní komplex, založený v druhé polovině 18. století, byl složen z tzv. Malé pevnosti (fungovala jako vojenské a politické vězení) a Velké pevnosti (rovněž Hlavní pevnosti), jejíž součástí bylo město Terezín. Na podzim 1941 se Velká pevnost změnila v židovské ghetto, do kterého přijížděly transporty Židů z dnešního Česka, Rakouska, Německa, Dánska, Nizozemí a Slovenska. Terezínské ghetto mělo charakter sběrného, pracovního a tranzitního tábora, jeho funkce se však v průběhu války proměňovala a názorně odrážela záměry nacistické politiky. Terezínské ghetto proslulo svým čilým kulturním životem. Nacistické rozhodnutí z ledna 1942 o vyhlazení všech Židů paradoxně uvolnilo řadu zákazů. Ve vzácných okamžicích, uprostřed neustálého ponižování a utrpení, se zde konaly přednášky, sólové i ansámblové koncerty či operní představení. V roce 1944 vznikl propagandistický film dokumentující skvělé zacházení se Židy. S iluzí o bezpečném „darovaném městu“ ostře kontrastovala nesmlouvavá realita. Během války prošlo Terezínem 150 000 vězňů, zahynulo zde 35 000 lidí, dalších 87 000 vězňů odjelo v 63 transportech do vyhlazovacích táborů ve východní Evropě. Po válce se do svých domovů vrátilo pouhých 3 600 přeživších.

Terezín se rovněž vztahuje k dějinám první Československé republiky. Vše, co vedlo ke sbližování německé a české kulturní komunity bylo zničeno přijetím Mnichovské smlouvy (1938) a následnými politickými událostmi. Tento akt byl dokonán v Terezíně. Zde se po krátký čas tato kultura rozvíjela a současně definitivně zanikla.

V terezínském ghettu se rozvinul pozoruhodný kulturní život. Přispěla k tomu nejen snaha velení SS udržet mezi vězni klid, ale i příčiny propagandistické. Pro vězně však šlo především o významný nástroj k udržení osobní integrity v podmínkách táborového života. Organizační zajištění kulturních akcí mělo na starosti oddělení Freizeitgestaltung (utváření volného času) tzv. židovské samosprávy. V jejich rámci se konaly sólové či komorní koncerty, ale i inscenace operních představení, doprovázených na klavír či komorním instrumentálním ansámblem. Na těchto produkcích se podílela řada výkonných hudebníků a souborů (např. pianisté A. Sommerová-Herzová, B. Kaff, G. Klein, C. Taube, E. Steinerová-Krausová, K. Reiner, z pěvců B. Borges, D. Grünfeld, W. Windholz, z dirigentů Karel Ančerl, F. E. Klein, R. Schächter, ze souborů Ledečovo kvarteto, Kvarteto mladých ad.).

 

Terezínští skladatelé

S Terezínem je spojen osud řady významných skladatelů. Mnozí z nich spoluutvářeli ráz středoevropské avantgardy, která se rodila mezi Vídní, Berlínem a Prahou, jiní pak slibné nadání rozvíjeli teprve po svém uvěznění. V období mezi válkami zaznívala jejich díla na festivalových koncertech nové hudby, po válce je renomovaní interpreti s oblibou zařazovali do svého repertoáru. K nejvýraznějším tvůrcům patřili Viktor Ullmann (1898-1944), Pavel Haas (1899-1944), Hans Krása (1899-1944) a Gideon Klein (1919-1945). V jejich tvorbě lze vedle domácích inspirací zaslechnout leccos z tvůrčí poetiky německého expresionismu, neoklasicismu a francouzské moderny.

V prostředí terezínského ghetta působili rovněž další autoři, jejichž tvorba je téměř zapomenuta. Mezi ně náleží např. Egon Ledeč (1889-1944), Carlo Taube (1897-1944), Hans Winterberg (1901-1991), Sigmund Schul (1916-1944), Karel Reiner (1910-1979), Robert Dauber (1922-1945) a Rudolf Karel (1889-1944, ten zahynul jako vězeň policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti).

zleva: Viktor Ullmann, Gideon Klein, Hans Krása, Pavel Haas

 
 

Aktivity v roce 2017/2018

 

11. října 2017

Výzva k nabídce příspěvků na konferenci institutu terezínských skladatelů, srpen 2018.

Výzva k poskytnutí dokumentů, materiálů a informací.

Výzva k vystoupení hudebníků a lektorů na akcích v Terezíně v srpnu 2018.

 

29. října 2017

Koncert v Terezíně

Gideon Klein, Piano Sonata

Viktor Ullmann, Piano Sonata No. 7

Klavír: Renan Koen

 

31. října 2017

Institut Terezínských skladatelů, Představení B`nai B`rith Konference

Gideon Klein, Piano Sonata

Klavír: Ivo Kahánek

 

26. února 2018

Slavnostní večer

Leoš Janáček, Po zarostlém chodníčku (výběr z I. řady)

Gideon Klein, Piano Sonata

Klavír: Ivo Kahánek

Rezidence primátorky, Praha

Od března 2018

Institut terezínských skladatelů bude připraven hostit pedagogy, studenty a bude připraven poskytnout jim organizační a vědeckou podporu

7. března 2018

Koncert k připomenutí výročí vyhlazení tzv. Terezínského rodinného tábora

Písně terezínských skladatelů

V. Ullmann, H. Krása, G. Klein

Autor pořadu: J. M. Procházka

Praha-Bubny

Duben až červen 2018

Měsíčně: dvacetiminutové rozhlasové vysílání o tvůrcích Terezína a půlstranné vydání článku v novinách
o skladatelích Terezína

 

20. května 2018

Terezínská tryzna

Dva koncerty hudby terezínských skladatelů

Autor pořadu: J. M. Procházka

Kinosál Malá pevnost

Soprán: I. Troupová, klavír: J. Dušek

Kulturní dům Terezín

19. – 26. srpna 2018

Klavírní skladby terezínských skladatelů, klavír: M. Kasík, K. Košárek

Skladby V. Ullmanna a G. Kleina, klavír: I. Kahánek, klarinet: Irvin Venyš

Písně a skladby V. Ullmanna, P. Haase, H. Krásy aj., soprán: I. Troupová, klavír: J. Dušek

Písně terezínských skladatelů, klavír, soprán: R.Koen

Smyčcová tria a kvartety, Wihanovo kvarteto

Písně a skladby V. Ullmanna, H. Krásy, G. Kleina, basbaryton: J. M. Procházka

L. Bernstein, G. Gershwin aj., SOČR

Skladby terezínských skladatelů, hoboj: Vilém Veverka

G. Mahler, R. Wagner, D. Schostakowitsch, Gustav Mahler Jugendorchester, dirigent: L. Viotti

20. – 25. srpna 2018

400 mladých lidí v Terezíně, přednášky, hudební matiné
a festivalové koncerty. Workshopy a hudební kurzy.

21. – 24. srpna 2018

Akademická konference

Terezínští skladatelé: Umění nebo historie?

 

11. října 2018

Zahajovací koncert 123. sezony České filharmonie

Rudolfinum, Praha

 

Prof. Yuval Shaked, Dr. Dagmar Lieblová a paní Gaby Flatow 

v Terezíně, 25. srpna 2017, slavnostní založení Institutu

Hlavní aktivity Institutu budou:

výzkumné, vzdělávací aktivity a projekty, projekt kritického vydání díla, knihovna, dokumentační centrum, ročenka, zpravodaj, služby pro členy,
akademická konference (každé dva roky), festival VĚČNÁ NADĚJE – úzká spolupráce, přednášky, kurzy mladých lidí v Terezíně

 

Členství a dary

www.terezincomposersinstitute.com

nebo na info@terezincomposersinstitute.com

nebo na polak@terezincomposersinstitute.com

Read More

MEMBERSHIP


Membership Categories

This is a generic article you can use for adding article content / subjects on your website.

Membership Categories
October 2017

 

Individual members


Holocaust survivors & first generation, Terezín Initiative Members. 0 euro lifetime membership, option for donation

 • Invitation to all Institute activities (2 pax)
 • Voting right
 • Info, prospectuses and Institute Newsletter delivered free
 • Priority booking for Institute Week
 • 90% discount on all concert tickets
 • Membership certificate

Member. 60 Euro per annum

 • Invitation to all Institute activities (2 pax)
 • Voting right
 • Info, prospectuses and Institute Newsletter delivered free
 • Priority booking for Institute Week
 • 2 free tickets and 30% discount on another concert tickets
 • Membership certificate

Premium Member. 240 Euro per annum

 • Personalised membership card (annually)
 • 10% discount in the Institute products
 • Voting right
 • Invitation to all Institute activities (4 pax)
 • Info, prospectuses and Institute Newsletter delivered free
 • Digital press reviews (on request)
 • Mention in Almanac (on request)
 • Priority booking for Institute Week
 • Members's gift (annually)
 • 100% discount on all concert tickets (4 pax)
 • Invitation to annual Insitute Week reception (4 pax)
 • Name engraved on board of honour (on request)
 • Membership certificate

Honorary Board Supporter. 2400 Euro per annum

 • Personalised membership card (annually)
 • 50% discount in the Institute shops
 • Voting right
 • Invitation to all society activities (4 pax), travel to/from provided by the Institute, refreshments provided before/after
 • Info, prospectuses and Insitute Newsletter delivered free
 • Digital press reviews (on request)
 • Mention in Almanac (on request)
 • Priority booking for Institute Week
 • Members's gift (annually)
 • 100% discount on all concert tickets
 • Invitation to annual Institute Week VIP reception (4 pax)
 • Name engraved on board of honour (on request)
 • Membership certificate

Family membership means double the pax number plus up to 6 children or grandchildren of the member. Family Member fee is double the individual fee in each category of individual membership.


Student & Senior membership means 80% fee discount in each category of individual membershipRead More

ACTIVITES


 • $0.00
 • 08/20/2018 09:04 AM - 08/26/2018 10:05 AM
 • Terezín, Česko

400 mladých lidí v Terezíně, přednášky, hudební matiné a festivalové koncerty. Workshopy a hudební kurzy.

Read More
 • $0.00
 • 08/21/2018 09:00 PM - 08/24/2018 10:06 AM

Akademická konference

Read More
 • $0.00
 • 05/21/2018 04:09 PM - 05/23/2018 04:10 PM
 • Terezín, Česko
 • $0.00
 • 05/20/2018 12:00 PM

Písně terezínských skladatelů, vedení: J. M. Procházka, kinosál Malá pevnost Písně terezínských skladatelů, soprán: I. Troupová, klavír: J. Dušek, kulturní dům Terezín

Read More
 • $0.00
 • 03/23/2018 09:03 AM - 08/26/2018 10:04 AM
 • Terezín, Česko

• Komorní skladby terezínských skladatelů, PKF • Klavírní recitál, skladby V. Ullmanna a G. Kleina, klavír: I. Kahánek • Písně terezínských skladatelů, soprán: I. Troupová, klavír: J. Dušek • Písně terezínských skladatelů, klavír, soprán: R. Koen • Smyčcová tria a kvartety, Wihanovo kvarteto • Písně terezínských skladatelů, vedení: J. M. Procházka • L. Bernstein a G. Gershwin, SOČR • W. Szpilman, R. Maciejewski, O. Messiaen, Hamburg Symphony Orchestra, dirigent: I. Marin • G. Mahler, Gustav Mahler Jugendorchester, dirigent: L. Viotti

Read More
 • $0.00
 • 03/07/2018 09:00 AM

Praha-Bubny (Památník ticha) Písně terezínských skladatelů (V. Ullmann, H. Krása, G. Klein) Vedení: J. M. Procházka

Read More
 • $0.00
 • 03/01/2018 08:44 AM

Praha-Bubny (Památník ticha) Písně terezínských skladatelů (V. Ullmann, H. Krása, G. Klein) Vedení: J. M. Procházka

Read More
 • $0.00
 • 02/26/2018 09:00 PM

Slavnostní koncert Skladby Gideona Kleina a Leoše Janáčka Klavír: Ivo Kahánek Rezidence primátorky, Praha

Read More
 • $85
 • 12/11/2017 09:00 PM

Výzva k nabídce příspěvků na konferenci institut terezínských skladatelů, srpen 2018 Výzva k poskytnutí dokumentů, materiálů a informací. Výzva k vystoupení hudebníků a lektorů na akcích v Terezíně v srpnu 2018.

Read More
 • $65
 • 10/31/2017 09:00 PM
 • Brno, Česko

Institut Terezínských skladatelů, Představení B´nai B´rith Konference Gideon Klein Piano Sonata Klavír: Ivo Kahánek

Read More
 • $75
 • 09/29/2017 12:00 AM
 • Terezín, Česko

Gideon Klein, Piano Sonate Viktor Ullmann, Pianno Sonata No. 7 Klavír Renan Koen

Read More

FESTIVAL - PROGRAM


 • $0.00
 • 08/22/2018 07:51 AM
 • Kulturní dům, Terezín
 • $0.00
 • 08/25/2018 07:54 AM
 • Praha, Rezidence primátorky hl. města Prahy

MEDIA


Zpráva v Lidových novinách ze dne 9. března 2018 pojednávající o koncertu spolku.
MEDIA

LEGAL


Institut terezínských skladatelů, z. s. STATUTES OF THE ASSOCIATION

This is a generic article you can use for adding article content / subjects on your website.

Institut terezínských skladatelů, z. s.
STATUTES OF THE ASSOCIATION

Article I

INTRODUCTORY PROVISIONS
1. The name of the association is Institut terezínských skladatelů, z. s.
2. The registered seat of the association is in Terezín, Czech Republic.

Article II

LEGAL STATUS OF THE ASSOCIATION

1. Institut terezínských skladatelů, z. s. [The Terezín Composers Institute, registered
association] (hereafter, the "Association") is a voluntary, self-governing and independent
union associating members based on a common interest. If not determined otherwise in
these Statutes, the Association is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Czech Civil
Code, as amended.
2. The Association is a legal entity.
3. The official languages of the Association are Czech and English. The name of the
Association in English is The Terezín Composers Institute.

Article III

PURPOSE OF THE ASSOCIATION

1. The purpose of the Association is to preserve, commemorate and develop the legacy of the
Terezín composers, as well as of all cultural activities of prisoners of the Terezín ghetto
and other concentration camps through scientific, educational and academic activities, and
through documenting, exhibiting, publishing and promotional activities.

Article IV
SCOPE OF ACTIVITY

1. The scope of activity of the Association is to fulfil the purpose of the Association,
mainly in the form of:
a) collecting and preservation of all available materials concerning in particular the
Terezín composers,
b) documenting, copying and archiving documentary material in the Institute archives,
c) operation of the Institute library,
d) hosting conferences, seminars, educational events and discussions,
e) hosting social events,

2

f) study of, research on and educational activities´ dissemination regarding the works in
particular of the Terezín composers,
g) close cooperation with the festival Věčná naděje [Everlasting Hope] and conferences,
h) publishing and performing individual works of art,
i) issuing regular newsletters and annuals.

Article V
MEMBERSHIP

1. Acquisition of membership
1.1 Members of the Association may be natural persons and legal entities. Members of the
Association are founding members and members whose acceptance into the Association
was approved by the Executive Board.
1.2 The majority of votes of all Executive Board members is necessary for accepting a
member into the Association,
1.3 The membership begins on the day stated in the decision of the Executive Board to
accept the given member.
1.4 From the moment of filing a written request for membership until its acceptance or
refusal by the Executive Board, the membership applicant is considered a candidate for
membership in the Association.

2. Termination of membership
2.1 Membership in the Association terminates:
a) upon withdrawal of a member,
b) by failure to pay the membership contribution (the first membership contribution is
due within two months from the date of acceptance of a member),
c) by dismissal based on the Executive Board's decision for breach of the Statutes of
the Association,
d) by death of a member,
e) by termination of the Association.
2.2 The intention to withdraw from the Association shall be notified in writing to the
Executive Board. The written notification may also be in the electronic form. The
withdrawing member shall fulfill all obligations that were assumed during his
membership. Membership terminates on the date of delivery of the notice to the
Executive Board.
2.3 A member may be dismissed from the Association for gross breach of the Statutes of the
Association. The Executive Board shall decide on expulsion by a majority of votes of all
members of the Executive Board. Membership terminates on the date stated in the
Executive Board’s decision to dismiss a member from the Association.
2.4 Upon termination of membership, the former member loses all rights of a member of the
Association effective on the date of membership termination.

3

3. Membership
3.1 A person who applies for a membership may become a member of the Association. The
Executive Board decides on such applications.
3.2 Also, a person invited by the Executive Board to become a member, may become a
member of the Association. Membership shall be offered to persons striving to fulfill the
purpose of the Association and having expectations of contributing substantially to it.
3.3 The basis for the decision of the Executive Board on whether or not to accept a member
is a written application of the applicant for acceptance as a member of the Association (or
a written consent adjoining the invitation to become a member of the Association),
containing a commitement to comply with the Statutes of the Association and decisions
of the Association adopted even during the period preceding the start of his membership.
3.4 If a member is a legal entity, as a rule it shall designate its permanent representative to
the Association. A representative of a legal entity may simultaneously be a member of
the Association as a natural person.

4. Partners
4.1 A partner of the Association is a person whom the Executive Board nominates after his
written consent, which the Executive Board shall request in advance.
4.2 Partners of the Association are mainly national or foreign state bodies, national or
international institutions or their representatives.
4.3    Partners support Association's activities and objectives and contribute to the promotion of
the Association.

5. Honorary members
5.1 The Executive Board may recognize honorary membership for a person.
5.2 Honorary members are not obliged to pay membership contributions.

6. The Association shall maintain a list of members, which is not intended for disclosure.
The Association shall protect personal data that it maintains in relation to membership.
Every member, including a former member, shall receive upon request a confirmation of
membership along with an extract from the list of members containing data about himself
or confirmation of their deletion. The Executive Board shall issue this document, and it
may also be in electronic form. At their request, legal entities and natural persons may be
published as members of the Association.
7. The Association shall maintain a list of partners, which is intended for disclosure.

Article VI

4

MEMBERS´S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

1. Rights of an Association member
The Association member has in particular the right:
a) to attend Members Meetings and all activities that the Association develops in the
framework of its purpose and scope of activity, and to apply the results of such
activity,
b) to put forward ideas and comments regarding Association's activity and
development,
c) to put forward ideas and comments regarding these Statutes,
d) to elect representatives of Association members into bodies of the Association, to
submit proposals for their recall, and to be elected into such bodies,
e) to present his membership in the Association to the public.

2. Obligations of an Association member
The Association member has in particular the obligation:
a) to support the purpose of the Association and take part in its activities,
b) to comply with the Statutes of the Association,
c) to provide and update data concerning himself or his representative for the purpose
of keeping a list of members and for managing communication in the framework of
the Association,
d) to pay membership contributions within the prescribed time-limit,
e) to support Association's activity.

Article VII

BODIES OF THE ASSOCIATION

The bodies of the Association are:
a) the Members Meeting;
b) the Association Executive Board, also “Executive Board”;
c) the Association Chairman of the Executive Board, also “Chairman”.

1. Association Members Meeting
1.1 The supreme body of the Association is the Members Meeting of the Association
(hereafter, the "Members´ Meeting").
1.2 The Members´ Meeting is formed by all Association members. Participation in a
Members´ Meeting means assembly of members or remote participation by means of
electronic communication.
1.3 The powers of the Members Meeting include:
a) to elect members of the Executive Board,

5

b) to approve the Report on Activities of the Association,
c) to approve the Statutes and their amendments;
d) to decide on termination, merger or splitting up of the Association.
1.4 The Members´ Meeting shall meet at least once per year, and the Association Director or
an authorized member of the Association Executive Board shall call the meeting.
Invitations along with the meeting agenda, draft decisions, determination of the method
of remote participation by means of electronic communication and materials shall be sent
to Association members at least 20 calendar days preceding the fixed date. Association
members may put forward objections or comments to the meeting agenda or draft
decisions by no later than 10 calendar days preceding the fixed day ofthe Members´
Meeting. The modified draft decisions shall be submitted to members by no later than 5
calendar days preceding the term for holding the Members Meeting.
1.5 The Members´ Meeting shall have a quorum if at least one tenth of Association members
are present. As present are considered also members attending the Members´ Meeting
remotely according to Art. 1.4 or voting remotely by the means stated in the invitation to
the Members´ Meeting.
1.6 The Members´ Meeting shall decide by a majority of votes of the Association members
present if not determined otherwise by these Statutes. Every Association member has one
vote.
1.7 The member may empower a representative to personally attend the Member Meeting.
The power of attorney must be drawn up in writing. The representative is entitled to
accept multiple powers of attorney as well. Representation upon remote attendance is
prohibited.
1.8 The Association Executive Board shall provide a copy of the minutes of the Member
Meeting, which two of its members shall sign. The minutes shall be made available at the
Association's Website or provided upon request of an Association member.

2. Association Executive Board
2.1 The Association Executive Board is a body for conceptual decision-making and
exercising control in the Association.
2.2 The powers of the Executive Board mainly include:
a) To elect its Chairman of the Executive Board,
b) to approve the Report on Management of the Association,
c) to submit proposals for negotiations of the Member Meeting,
d) to discuss ideas and comments of members,
e) to issue internal regulations of the Association,
f) to accept and dismiss Association members,
g) to resolve conflicts between Association members or to establish an ad hoc
conciliation committee for their resolution
h) to determine the amount of membership contributions, which may be determined in
different ways for natural persons and legal entities or their grouping.

6

2.3 Executive Board has three members who are elected by the Members Meeting. Executive
Board members are elected for a term of five years. During that period, it is possible for
Executive Board to co-opt other members of the Executive Board, or co-opt members for
those whose membership in Management terminated for any reason.
2.4 Executive Board shall have a quorum if a majority of Executive Board members are
present. A majority of votes of the Executive Board members present is needed for
adoption of Executive Board decisions. Voting is to take place by acclamation.
2.5 Executive Board shall meet at least three times per year, and if necessary, it may meet
upon proposal of any Executive Board member. That proposal shall be submitted in
writing (electronically), shall be justified and shall contain proposal for a date of a
meeting. The Chairman shall decide within seven days on the urgency and date to
convene a meeting of Executive Board. The Chairman shall convene a meeting of
Executive Board by no later than seven calendar days preceding the fixed date.
2.6 The Chairman shall provide a copy of the minutes of the meeting of the Executive Board
to its members.
Executive Board may adopt a decision by remote participation through electronic
communication (per rollam). The Chairman shall submit to Executive Board members a
proposal for adoption of a decision in written or electronic form, including a deadline
within which Executive Board members are to respond. Such decision is valid if adopted
by a majority of all Executive Board members. Executive Board shall provide a copy of
that decision to members, it shall be made available electronically.
2.7 Executive Board members are obliged to perform their duties with essential loyalty, as
well as with the necessary knowledge and care.
2.8 The Executive Board shall, at least once per year, control the functioning of the
Association and activities of the Chairman or shall establish a control group.
2.9 The Executive Board may appoint a person as an Honorary member of the Executive
Board from the ranks of honorary members. Such a member of the Association Honorary
Board does not have obligations of a (regular) member the Association Executive Board.

3. Association´s Chairman of the Executive Board
3.1 The Association´s Chairman of the Executive Board is a statutory body managing the
activities of the Association.
3.2 The Chairman represents the Association externally and signs on its behalf.
3.3 The powers of the Chairman mainly include:
a) to decide on all questions that are not entrusted by these Statutes to the powers of a
different body,
b) to conceive and approve agreements with partners and cooperating entities,
c) to plan and perform economic management of the Association,
d) to represent the Association outwardly, negotiate and sign on its behalf,
e) to decide on the address of Association's registered seat,
f) to update data stored in the Association register.
3.4 Performance of his duties in the Association Executive Board is unpaid.

7

3.5 If minutes from the meeting of the Association Executive Board are not prepared, the
chair, Chairman of the Executive Board or authorized member of the Association
Executive Board shall provide minutes.

4. Termination of membership in Association bodies
4.1 Membership in Association bodies terminates:
a) by expiration of the term of office,
b) by resignation of a member,
c) by dismissal of a body member by the Member Meeting.
4.2 In case of resignation of a member of a body of the Association, that member shall notify
the Executive Board in writing. Performance of duties terminates upon expiration of an
one month time-limit from the date of delivery of the resignation notification.
4.3 Termination by expiration of the term of office does not end sooner than the holding of a
Members´ Meeting, which shall decide upon a new vote for a member of the body.

Article VIII

TERMINATION OF THE ASSOCIATION

1. The Association may be terminated:
a) with liquidation, splitting off or merger with a different association by decision of
the Members´ Meeting. Adoption of the decision on termination of the Association
requires approval of an absolute majority of votes of all Association members,
b) by a court ruling.

Article IX
FINAL PROVISIONS

1. The Association and its members are bound by internal regulations adopted by a decision
of the Executive Board.
2. Digital electronic communication is used for communication among members and bodies
of the Association, using especially electronic mail addresses provided on the list of
members.
3. The Association undertakes to use personal data of members exclusively for internal
needs of maintaining the list of members and for communication among members of the
Association.

Read More

Contact


 • Akademická 409, Terezín, Česko

About


Institut terezínských skladatelů je centrum zabývající se výzkumem, dokumentací a popularizací terezínských skladatelů. Sjednocuje vědecké činnosti mnoha nadací a koordinuje úsilí mezinárodního výzkumu terezínských skladatelů. Slouží také jako studijní středisko poskytující informační služby jak vědcům, tak veřejnosti zajímající se o život a dílo terezínských skladatelů.
V širším měřítku se Institut věnuje výzkumu hudby a hudební produkce, včetně kabaretu, písní a oper, jež byly vytvořeny nebo uvedeny během období holokaustu.
Nejdůležitější činností Institutu je projekt souhrnných děl, jehož předpokládaným úkolem je sestavení souhrnné a klíčové edice (rovněž ve spolupráci s vydavateli) každého terezínského skladatele.
Úkolem Institutu je shromáždit pod jednu sbírku veškeré dostupné listiny napsané terezínskými skladateli, stejně jako veškeré písemné materiály o nich. Muzikologové, hudebníci a veřejnost tak mají možnost detailně prostudovat v kontextu život a dílo těchto skladatelů. Za tímto účelem bude založena knihovna, která bude obsahovat tištěné partitury, kopie rukopisů, muzikologickou literaturu 20. století a rozsáhlý archiv obrazových dokumentů a nahrávek. Předpokládá se, že knihovna bude také obsahovat sbírku materiálů týkajících se hudby nebo kultury holokaustu v širším pojetí.
Terezínští skladatelé si zasloužili oblibu u velkého počtu posluchačů již během svého života, a ta trvá dodnes. Mnoho veřejných institucí a soukromých osob po celém světě vlastní nespočet ručně psaných skladeb, korespondencí a dalších dokumentů. Dlouhodobým cílem Institutu je zachování, shromažďování a opisování takovýchto dokumentů. V důsledku odlišností v dokumentech a dosavadní absenci cíleného výzkumu to nebude snadný úkol. Přesto věříme představě, že po kompletaci veškerého materiálu bude Terezín místem, které přiblíží tvorbou terezínských skladatelů zájemcům z celého světa. Institut tak zachová kulturní dědictví, které by jinak mohlo být ztraceno nebo zapomenuto.
Výzkumné, edukační aktivity a projekty na podporu povědomí veřejnosti
Souhrnná edice, edice klíčové tvorby, digitální edice
Knihovna, digitální knihovna
Ročenka
Zpravodaj
Členství
Příspěvek na konferenci (1x za 2 roky)& úzká spolupráce
Hudební festival - úzká spolupráce
This site was built using