About


Institut terezínských skladatelů je centrum zabývající se výzkumem, dokumentací a popularizací terezínských skladatelů. Sjednocuje vědecké činnosti mnoha nadací a koordinuje úsilí mezinárodního výzkumu terezínských skladatelů. Slouží také jako studijní středisko poskytující informační služby jak vědcům, tak veřejnosti zajímající se o život a dílo terezínských skladatelů.
V širším měřítku se Institut věnuje výzkumu hudby a hudební produkce, včetně kabaretu, písní a oper, jež byly vytvořeny nebo uvedeny během období holokaustu.
Nejdůležitější činností Institutu je projekt souhrnných děl, jehož předpokládaným úkolem je sestavení souhrnné a klíčové edice (rovněž ve spolupráci s vydavateli) každého terezínského skladatele.
Úkolem Institutu je shromáždit pod jednu sbírku veškeré dostupné listiny napsané terezínskými skladateli, stejně jako veškeré písemné materiály o nich. Muzikologové, hudebníci a veřejnost tak mají možnost detailně prostudovat v kontextu život a dílo těchto skladatelů. Za tímto účelem bude založena knihovna, která bude obsahovat tištěné partitury, kopie rukopisů, muzikologickou literaturu 20. století a rozsáhlý archiv obrazových dokumentů a nahrávek. Předpokládá se, že knihovna bude také obsahovat sbírku materiálů týkajících se hudby nebo kultury holokaustu v širším pojetí.
Terezínští skladatelé si zasloužili oblibu u velkého počtu posluchačů již během svého života, a ta trvá dodnes. Mnoho veřejných institucí a soukromých osob po celém světě vlastní nespočet ručně psaných skladeb, korespondencí a dalších dokumentů. Dlouhodobým cílem Institutu je zachování, shromažďování a opisování takovýchto dokumentů. V důsledku odlišností v dokumentech a dosavadní absenci cíleného výzkumu to nebude snadný úkol. Přesto věříme představě, že po kompletaci veškerého materiálu bude Terezín místem, které přiblíží tvorbou terezínských skladatelů zájemcům z celého světa. Institut tak zachová kulturní dědictví, které by jinak mohlo být ztraceno nebo zapomenuto.
Výzkumné, edukační aktivity a projekty na podporu povědomí veřejnosti
Souhrnná edice, edice klíčové tvorby, digitální edice
Knihovna, digitální knihovna
Ročenka
Zpravodaj
Členství
Příspěvek na konferenci (1x za 2 roky)& úzká spolupráce
Hudební festival - úzká spolupráce
This site was built using