Terezín

Původně pevnostní komplex, založený v druhé polovině 18. století, byl složen z tzv. Malé pevnosti (fungovala jako vojenské a politické vězení) a Velké pevnosti (rovněž Hlavní pevnosti), jejíž součástí bylo město Terezín. Na podzim 1941 se Velká pevnost změnila v židovské ghetto, do kterého přijížděly transporty Židů z dnešního Česka, Rakouska, Německa, Dánska, Nizozemí a Slovenska. Terezínské ghetto mělo charakter sběrného, pracovního a tranzitního tábora, jeho funkce se však v průběhu války proměňovala a názorně odrážela záměry nacistické politiky. Terezínské ghetto proslulo svým čilým kulturním životem. Nacistické rozhodnutí z ledna 1942 o vyhlazení všech Židů paradoxně uvolnilo řadu zákazů. Ve vzácných okamžicích, uprostřed neustálého ponižování a utrpení, se zde konaly přednášky, sólové i ansámblové koncerty či operní představení. V roce 1944 vznikl propagandistický film dokumentující skvělé zacházení se Židy. S iluzí o bezpečném „darovaném městu“ ostře kontrastovala nesmlouvavá realita. Během války prošlo Terezínem 150 000 vězňů, zahynulo zde 35 000 lidí, dalších 87 000 vězňů odjelo v 63 transportech do vyhlazovacích táborů ve východní Evropě. Po válce se do svých domovů vrátilo pouhých 3 600 přeživších.

Terezín se rovněž vztahuje k dějinám první Československé republiky. Vše, co vedlo ke sbližování německé a české kulturní komunity bylo zničeno přijetím Mnichovské smlouvy (1938) a následnými politickými událostmi. Tento akt byl dokonán v Terezíně. Zde se po krátký čas tato kultura rozvíjela a současně definitivně zanikla.

V terezínském ghettu se rozvinul pozoruhodný kulturní život. Přispěla k tomu nejen snaha velení SS udržet mezi vězni klid, ale i příčiny propagandistické. Pro vězně však šlo především o významný nástroj k udržení osobní integrity v podmínkách táborového života. Organizační zajištění kulturních akcí mělo na starosti oddělení Freizeitgestaltung (utváření volného času) tzv. židovské samosprávy. V jejich rámci se konaly sólové či komorní koncerty, ale i inscenace operních představení, doprovázených na klavír či komorním instrumentálním ansámblem. Na těchto produkcích se podílela řada výkonných hudebníků a souborů (např. pianisté A. Sommerová-Herzová, B. Kaff, G. Klein, C. Taube, E. Steinerová-Krausová, K. Reiner, z pěvců B. Borges, D. Grünfeld, W. Windholz, z dirigentů Karel Ančerl, F. E. Klein, R. Schächter, ze souborů Ledečovo kvarteto, Kvarteto mladých ad.).

 

Terezínští skladatelé

S Terezínem je spojen osud řady významných skladatelů. Mnozí z nich spoluutvářeli ráz středoevropské avantgardy, která se rodila mezi Vídní, Berlínem a Prahou, jiní pak slibné nadání rozvíjeli teprve po svém uvěznění. V období mezi válkami zaznívala jejich díla na festivalových koncertech nové hudby, po válce je renomovaní interpreti s oblibou zařazovali do svého repertoáru. K nejvýraznějším tvůrcům patřili Viktor Ullmann (1898-1944), Pavel Haas (1899-1944), Hans Krása (1899-1944) a Gideon Klein (1919-1945). V jejich tvorbě lze vedle domácích inspirací zaslechnout leccos z tvůrčí poetiky německého expresionismu, neoklasicismu a francouzské moderny.

V prostředí terezínského ghetta působili rovněž další autoři, jejichž tvorba je téměř zapomenuta. Mezi ně náleží např. Egon Ledeč (1889-1944), Carlo Taube (1897-1944), Hans Winterberg (1901-1991), Sigmund Schul (1916-1944), Karel Reiner (1910-1979), Robert Dauber (1922-1945) a Rudolf Karel (1889-1944, ten zahynul jako vězeň policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti).

zleva: Viktor Ullmann, Gideon Klein, Hans Krása, Pavel Haas

 
 

Aktivity v roce 2017/2018

 

11. října 2017

Výzva k nabídce příspěvků na konferenci institutu terezínských skladatelů, srpen 2018.

Výzva k poskytnutí dokumentů, materiálů a informací.

Výzva k vystoupení hudebníků a lektorů na akcích v Terezíně v srpnu 2018.

 

29. října 2017

Koncert v Terezíně

Gideon Klein, Piano Sonata

Viktor Ullmann, Piano Sonata No. 7

Klavír: Renan Koen

 

31. října 2017

Institut Terezínských skladatelů, Představení B`nai B`rith Konference

Gideon Klein, Piano Sonata

Klavír: Ivo Kahánek

 

26. února 2018

Slavnostní večer

Leoš Janáček, Po zarostlém chodníčku (výběr z I. řady)

Gideon Klein, Piano Sonata

Klavír: Ivo Kahánek

Rezidence primátorky, Praha

Od března 2018

Institut terezínských skladatelů bude připraven hostit pedagogy, studenty a bude připraven poskytnout jim organizační a vědeckou podporu

7. března 2018

Koncert k připomenutí výročí vyhlazení tzv. Terezínského rodinného tábora

Písně terezínských skladatelů

V. Ullmann, H. Krása, G. Klein

Autor pořadu: J. M. Procházka

Praha-Bubny

Duben až červen 2018

Měsíčně: dvacetiminutové rozhlasové vysílání o tvůrcích Terezína a půlstranné vydání článku v novinách
o skladatelích Terezína

 

20. května 2018

Terezínská tryzna

Dva koncerty hudby terezínských skladatelů

Autor pořadu: J. M. Procházka

Kinosál Malá pevnost

Soprán: I. Troupová, klavír: J. Dušek

Kulturní dům Terezín

19. – 26. srpna 2018

Klavírní skladby terezínských skladatelů, klavír: M. Kasík, K. Košárek

Skladby V. Ullmanna a G. Kleina, klavír: I. Kahánek, klarinet: Irvin Venyš

Písně a skladby V. Ullmanna, P. Haase, H. Krásy aj., soprán: I. Troupová, klavír: J. Dušek

Písně terezínských skladatelů, klavír, soprán: R.Koen

Smyčcová tria a kvartety, Wihanovo kvarteto

Písně a skladby V. Ullmanna, H. Krásy, G. Kleina, basbaryton: J. M. Procházka

L. Bernstein, G. Gershwin aj., SOČR

Skladby terezínských skladatelů, hoboj: Vilém Veverka

G. Mahler, R. Wagner, D. Schostakowitsch, Gustav Mahler Jugendorchester, dirigent: L. Viotti

20. – 25. srpna 2018

400 mladých lidí v Terezíně, přednášky, hudební matiné
a festivalové koncerty. Workshopy a hudební kurzy.

21. – 24. srpna 2018

Akademická konference

Terezínští skladatelé: Umění nebo historie?

 

11. října 2018

Zahajovací koncert 123. sezony České filharmonie

Rudolfinum, Praha

 

Prof. Yuval Shaked, Dr. Dagmar Lieblová a paní Gaby Flatow 

v Terezíně, 25. srpna 2017, slavnostní založení Institutu

Hlavní aktivity Institutu budou:

výzkumné, vzdělávací aktivity a projekty, projekt kritického vydání díla, knihovna, dokumentační centrum, ročenka, zpravodaj, služby pro členy,
akademická konference (každé dva roky), festival VĚČNÁ NADĚJE – úzká spolupráce, přednášky, kurzy mladých lidí v Terezíně

 

Členství a dary

www.terezincomposersinstitute.com

nebo na info@terezincomposersinstitute.com

nebo na polak@terezincomposersinstitute.com